Go to Top

Zasady gry

Zasady gry, Punktacja, Parametry


Zasady gry

Gra składa się z 10 rund. Podczas jednej rundy można wykonać maksymalnie dwa rzuty kulą (przy 10 frame dodatkowy rzut za spara). Na początku każdej rundy gracz stara się strącić wszystkie 10 kręgli. Jeżeli zrobi to za pierwszym razem rezultatem jest tzw. strike i runda jest zakończona. Jeśli natomiast nie wszystkie kręgle zostaną strącone za pierwszym razem gracz ma jeszcze jeden rzut. Jeżeli uda się strącić pozostałe kręgle rezultat nazywa się spare, natomiast jeśli wciąż pozostają niestrącone kręgle jest to tzw. open frame – gracz otrzymuje tylko tyle punktów, ile strącił kręgli.

Punktacja

   zasady1STRIKE
   wszystkie 10 kręgli strącone za pierwszym razem. Gracz otrzymuje maksymalną liczbę – 10 punktów oraz dodatkowo łączną liczbę punktów zdobytych podczas dwóch następnych rzutów kulą.

   zasady2SPARE
   wszystkie 10 kręgli strącone w jednej rundzie. Gracz otrzymuje 10 punktów
   za rundę oraz dodatkowo liczbę punktów zdobytych podczas następnego rzutu.

   zasady3OPEN FRAME
   w trakcie jednej rundy nie zostały strącone wszystkie kręgle. Gracz otrzymuje tyle punktów, ile strącił kręgli.

   zasady4MISS
   gracz w ogóle nie trafia w kręgle w trakcie rundy.

   zasady5FAUL
   gracz przekracza linie rozbiegu, maszyna sygnalizuje dzwiękiem – punkty nie są naliczone.

   Najwyższy możliwy do uzyskania wynik po rozegraniu jednej gry (10 rund) to 300 punktów – za 12 STRIKE’ÓW.
   W kręgle należy grać w specjalnym obuwiu. Buty do kręgli mają podeszwę wykonaną z tworzywa, które pozwala na zrobienie odpowiedniego poślizgu przed rzutem kulą. Ponadto buty takie są używane tylko w kręgielni, co chroni tory przed porysowaniem i zniszczeniem.

   Kolejność numerowania pinów (kręgli):
   zasady-kolejnosc

Parametry

Kuli:
waga od 6 do 16 funtów (2,72 – 7,20 kg)

Kręgla:
wysokość 15 cali (38 cm); waga od 3 funtów 6 uncji do 3 funtów 10 uncji  (1,53 – 1,64 kg). Kręgle ustawiane są na bazie trójkąta. Kręgiel stojący na czele nazywany jest „headpin”. Kręgle numerowane są od lewej strony do prawej,  od czoła do tyłu.

Toru:
długość 60 stóp od linii rzutu do headpin (18,3 m); szerokość między 41 a 42 cale (104 – 106,6 cm).

Go to Bottom